Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:40
-00:49:22
+00:29:58
5028 1302
K30 : 603
207 / 324
-00:30:33
+00:23:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii