Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:52
-00:42:10
+00:37:10
6456 2097
K30 : 973
284 / 327
-00:19:54
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii