Anna Kłósek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:25:57
-56:19:08
+00:46:48
715 323
K30 : 151
372 290
34 / 38
-00:18:54
+00:44:51
01:33:21
-00:06:27
+01:02:27
6701 2438
K30 : 1050
958 928
284 / 284
+00:59:10
01:22:07
-00:27:55
+00:51:25
7344 2721
K30 : 1249
656 551
323 / 327
-00:20:32
+00:47:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii