Anna Kłósek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:33:21
-00:06:27
+01:02:27
6701 2438
K30 : 1050
991 961
284 / 284
+00:59:10
01:22:07
-00:27:55
+00:51:25
7344 2721
K30 : 1249
677 574
323 / 327
-00:20:32
+00:47:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii