Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:35
-00:39:27
+00:39:53
6799 2331
K20 : 606
223 / 241
-00:18:42
+00:38:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii