Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:59
-00:42:03
+00:37:17
6478 2114
K20 : 559
216 / 241
-00:21:18
+00:36:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii