Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:03
-00:47:59
+00:31:21
5374 1487
K30 : 685
241 / 326
-00:26:13
+00:28:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii