Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:53
-00:31:09
+00:48:11
7269 2659
K30 : 1223
322 / 326
-00:09:23
+00:44:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii