AGNIESZKA FIT

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:55
-00:34:07
+00:45:13
7137 2570
K40 : 605
621 528
192 / 197
-00:08:43
+00:37:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii