Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:49:14
+00:30:06
5058 1315
K30 : 608
164 / 247
-00:27:40
+00:23:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii