Ewa Barul

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:22:24
-00:27:38
+00:51:42
7348 2722
K30 : 1250
678 576
327 / 329
-00:09:17
+00:46:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii