EWA GUBERNAT

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:53
-00:55:09
+00:24:11
3227 544
K30 : 263
191 168
149 / 326
-00:33:23
+00:20:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii