Dorota Radzik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:46
-00:35:16
+00:44:04
7081 2527
K40 : 590
606 516
161 / 167
-00:14:38
+00:38:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii