Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:17
-00:39:31
+00:29:23
4266 1043
K30 : 455
458 455
168 / 262
-00:30:09
+00:23:30
01:03:00
-00:47:02
+00:32:18
5586 1604
K30 : 741
370 340
256 / 327
-00:24:46
+00:24:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii