Anna Kowalska

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:17:19
-00:32:43
+00:46:37
7212 2619
K40 : 617
642 546
122 / 129
-00:24:35
+00:38:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii