Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:04
-00:23:58
+00:55:22
7392 2752
K30 : 1263
326 / 327
-00:01:42
+00:47:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii