Edyta Fuczko

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:16
-00:37:46
+00:41:34
6940 2430
K30 : 1120
582 497
225 / 247
-00:16:12
+00:34:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii