Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:14
-00:46:48
+00:32:32
5639 4013
M20 : 800
175 / 227
-00:25:04
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii