Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:53
-00:28:09
+00:51:11
7338 2715
K30 : 1246
242 / 247
-00:06:35
+00:44:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii