Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:27
-00:35:35
+00:43:45
7061 2516
K30 : 1166
231 / 247
-00:14:01
+00:36:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii