Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:20
-00:42:42
+00:36:38
6361 2031
K30 : 942
288 / 326
-00:20:56
+00:33:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii