Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:32
-00:39:30
+00:39:50
6792 2326
K30 : 1063
292 / 327
-00:32:07
+00:36:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii