Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:46:35
+00:32:45
5694 1661
K30 : 766
261 / 327
-00:24:19
+00:25:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii