Anna Korfanty

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:43
-00:40:19
+00:39:01
6687 2256
K30 : 1032
532 457
294 / 329
-00:21:58
+00:33:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii