Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:34
-00:44:28
+00:34:52
6058 1855
K30 : 857
269 / 329
-00:26:07
+00:29:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii