Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:40:42
+00:38:38
6635 2223
K30 : 1023
297 / 326
-00:18:56
+00:35:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii