Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:23
-00:34:16
+00:37:11
3770 1100
K45 : 161
400 216
131 / 157
-00:21:18
+00:26:41
01:08:59
-00:27:25
+00:37:28
3389 1066
K45 : 158
486 239
119 / 135
-00:12:59
+00:30:54
01:02:57
-56:42:08
+00:23:48
365 111
K40 : 26
260 159
12 / 31
-00:47:44
+00:13:41
01:00:43
-00:42:36
+00:31:02
4331 1181
K40 : 344
617 357
163 / 238
-00:20:56
+00:23:22
01:05:48
-00:34:00
+00:34:54
5415 1641
K40 : 402
668 623
202 / 237
-00:18:16
+00:26:47
01:09:35
-00:40:27
+00:38:53
6672 2247
K40 : 525
524 432
280 / 302
-00:24:52
+00:33:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii