Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:42:56
+00:36:24
6316 2005
K20 : 535
142 / 162
-00:18:42
+00:36:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii