Emilia Sadowska

EY Biega / EY
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:59
-00:59:03
+00:20:17
2016 229
K20 : 69
3 1
66 / 227
-00:37:19
+00:19:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii