Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:49
-00:48:13
+00:31:07
5324 1457
K30 : 670
173 / 247
-00:26:39
+00:24:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii