Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:34
-01:02:41
+00:15:41
362 341
12 / 136
-00:41:13
+00:06:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii