Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:51
-00:43:11
+00:36:09
6281 1984
K30 : 925
284 / 337
-00:33:42
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii