Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:40:08
-01:06:26
+00:10:31
137 129 1
2 / 170
-00:44:45
+00:00:14
00:55:35
-00:52:40
+00:25:42
2667 2411 1
54 / 136
-00:31:12
+00:16:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii