Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:48:52
+00:30:28
5152 1364
K40 : 299
57 / 83
-00:17:52
+00:20:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii