Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:33
-00:49:29
+00:29:51
5006 1294
K30 : 598
228 / 327
-00:27:13
+00:22:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii