Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:39
-00:48:23
+00:30:57
5290 1433
K20 : 397
119 / 162
-00:24:09
+00:30:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii