Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:47
-00:43:15
+00:36:05
6274 4296
M20 : 867
100 / 116
-00:16:00
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii