Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:26
-00:47:36
+00:31:44
5450 1528
K40 : 343
119 / 167
-00:26:58
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii