Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:23
-00:35:39
+00:43:41
7054 4545
M50 : 326
66 / 72
-00:08:29
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii