Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:53
-00:37:09
+00:42:11
6978 2454
K30 : 1134
227 / 247
-00:15:35
+00:35:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii