Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:36
-00:36:26
+00:42:54
7010 2477
K30 : 1143
302 / 329
-00:18:05
+00:37:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii