Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:19:54
-55:25:11
+01:40:45
784 367
K40 : 115
28 / 28
+01:31:40
00:37:26
-00:07:11
+00:19:43
522 522
K40 : 167
18 / 22
-00:03:36
+00:12:50
01:16:47
-00:23:01
+00:45:53
6437 2272
K40 : 570
210 / 222
-00:11:13
+00:40:06
01:14:07
-00:35:55
+00:43:25
7044 2503
K40 : 587
250 / 265
-00:19:43
+00:38:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii