Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:15
-00:48:00
+00:30:22
3957 508
144 / 256
-00:48:00
+00:22:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii