Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:11
-00:46:51
+00:32:29
5625 1618
K20 : 440
24 / 35
-00:12:54
+00:23:29
01:13:25
-00:30:57
+00:42:04
7382 2506
K16 : 73
66 / 73
-00:09:54
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii