Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:29:15
+00:35:38
3212 956
K20 : 75
38 / 47
-00:10:48
+00:31:48
01:10:26
-00:23:32
+00:36:52
2235 714
K20 : 125
13 / 13
+00:26:40
01:03:11
-00:46:51
+00:32:29
5625 1618
K20 : 440
24 / 35
-00:12:54
+00:23:29
01:13:25
-00:30:57
+00:42:04
7382 2506
K16 : 73
66 / 73
-00:09:54
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii