Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:35:39
+00:37:22
6674 2085
K40 : 412
64 / 79
-00:30:14
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii