Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:33
-00:40:49
+00:32:12
5607 1492
K40 : 291
156 / 227
-00:20:24
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii