Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:36
-00:37:46
+00:35:15
6295 1873
K30 : 893
268 / 333
-00:30:26
+00:29:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii