Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:10
-00:36:12
+00:36:49
6569 2024
K30 : 973
294 / 360
-00:24:20
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii