Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:32
-00:40:50
+00:32:11
5601 1487
K30 : 729
248 / 333
-00:33:30
+00:26:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii