Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:11
-00:36:11
+00:36:50
6574 2025
K30 : 974
306 / 360
-00:20:36
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii